Tytuł: szkolenia Ratownika WOPR

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

 

 

 Tytuł: Warszawskie WOPR

 

Tytuł: Sekcja Sportowa Warszawskiego WOPR

 

 

 

ZAPRASZAMY NA

KURS RATOWNIKA WODNEGO „MSW”

ZDOBĄDŹ NOWY CIEKAWY ZAWÓD

NAUCZ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE LUDZKIE

 

ORGANIZATOR WOPR WARSZAWA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, NIP: 521-30-56-323

Jednostka WOPR posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrzny na wykonywanie ratownictwa wodnego. DECYZJĄ Nr 7/2013 DRiOL-NRGW-0272-5/2012

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

> 12 lat (moduł 1), 16 lat (moduł 2), 17 lat (moduł 3, CAŁ)

> Legitymacja WOPR w Warszawie (wyrabiana na kursie)

> Umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką

 

TERMIN I MIEJSCE

Najbliższe terminy szkoleń (CAŁOŚCIOWYCH I MODUŁOWYCH) ROK 2017

 

NR

TERMIN

SYSTEM

MIEJSCE

UWAGI

5/RW

26 czerwiec – 2 lipiec

INTENSYWNY

8.00-16.00

Warszawa

WOLNE MIEJSCA

6/RW

17–23 lipiec

INTENSYWNY

8.00-16.00

Warszawa

WOLNE MIEJSCA

7/RW

30 lipiec – 6 sierpień

WAŁCZ

OBÓZ SZKOLENIOWY

WAŁCZ

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

8/RW

15-22 sierpień

NAD MORZEM

KOŁOBRZEG

OBÓZ SZKOLENIOWY

KOŁOBRZEG

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

9/RW

24-30 sierpień

INTENSYWNY

8.00-16.00

Warszawa

WOLNE MIEJSCA

 

Dokładne godziny oraz miejsce zajęć poszczególnych modułów w kalendarzu.

[KALENDARZ]

 

PROGRAM

Szkolenie trwa 63 godzin jest prowadzone według najnowszych przepisów. Program realizowany jest w formie CAŁOŚCIOWEJ lub MODUŁOWEJ, intensywnie lub weekendowo.

 

SZKOLENIE

CAŁOŚCIOWE

SZKOLENIE MODUŁOWE

MODUŁ I

MODUŁ II

MODUŁ III

Od 17 lat

Od 12 lat

Od 16 lat

Od 17 lat

Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu technik, sprzetu i organizacji ratownictwa wodnego.

Techniki pływackie i ratownicze (młodszy ratownik WOPR)

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie (ratownik WOPR)

Organizacja kąpieliska i pracy (ratownik wodny)

 

 

DLA KOGO SZKOLENIE MODUŁOWE?

Szkolenie modułowe umożliwia rozpoczęcie kursu już od 12 roku życia. Stanowi doskonałą alternatywę dla standardowych zajęć pływackich, naucza samoratownictwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy.

 

do pobrania PDF:

[PROGRAM]

 

UPRAWNIENIA DO PRACY

Zawodowym ratownikiem wodnym jest osoba, która ukończyła:

1. szkolenie ratowników wodnych (modułowo lub całościowo),

2. KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY,

3. dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np.: STERNINIK MOTOROWODNY, instruktor pływania, żeglarskie, nurkowe itp.)

 

Ratownik wodny zawodowy, może pracować zarobkowo na pływalniach, kąpieliskach, spływach kajakowych, koloniach, patrolach.

 

 

STOPNIE OCHOTNICZE WOPR/MIĘDZYNARODOWE ILS

Absolwenci szkolenia ratowników wodnych mogą ubiegać się o nadanie stopni WOPR, które posiadają akredytacje ILS (Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego). Nadawane są na podstawie godzin kształcenia/praktyk.

> MŁODSZY RATOWNIK WOPR / LIFESAVER JUNIOR (moduł I + 50gk),

> RATOWNIK WOPR / LIFESAVER (moduł II + 150gk),

> RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY, MORSKI, PŁYWALNI (RW + 50h stażu).

 

NOCLEGI

Przykładowe noclegi dla osób spoza Warszawy [NOCLEGI PDF]

 

INFORMACJE

Instruktor WOPR Grzegorz Mieleszko

Tel. 509-012-279, poczta@kursy-WOPR.pl   

Informacje również w biurze Warszawskiego WOPR

Tel. (22) 629-88-11

 

OPŁATY

 

SZKOLENIE

CAŁOŚCIOWE

SZKOLENIE MODUŁOWE

+ SZKOLENIE MOTOROWODNE

MODUŁ I

MODUŁ II

MODUŁ III

1380zł

380zł

400zł

600zł

390zł

 

(Opłata obejmuje: wejście na pływalnie, materiały szkoleniowe, egzamin, wystawienie zaświadczenia „MSW”)

 

+ SZKOLENIE MOTROWODNE

Posiadanie jednego patentu jest wymagane do podjęcia pracy zarobkowej.

Istnieje możliwość zaliczenia szkolenia na sternika motorowodnego jednocześnie z kursem ratownika wodnego. Cena PROMOCYJNA (390zł) dotyczy tylko uczestników kursu ratownika.

 

ZAPISY

1) przesłanie zgłoszenia na adres poczta@kursy-WOPR.pl

2) wniesienie zaliczki min. 200zł

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Nazwa konta: Kursy-WOPR

Nr. Konta: 45 1140 2004 0000 3602 5136 6902

W tytule: „IMIĘ NAZWISKO (kursanta), NUMER KURSU (z kalendarza) 

 

 

DO POBRANIA:

[ZGŁOSZENIE NA KURS]

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

POCZTA@KURSY-WOPR.PL

TEL: 509-012-279

(22) 629-88-11

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

 

SEKCJA SPORTOWA TRENING PŁYAWCKI

 

WAKACYJNY OBÓZ 2017

 

KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

 

 

 

 

KONTAKT:   POCZTA@KURSY-WOPR.PL   TEL: 509-012-279,   (22) 629-88-11

 

Copyright 2008 2017 Administrator. Wszystkie prawa zastrzeżone.