Tytuł: szkolenia Ratownika WOPR

KURSY WOPR > RATOWNIK WOPR

 

 

 Tytuł: Warszawskie WOPR

 

Tytuł: Sekcja Sportowa Warszawskiego WOPR

 

 

 

 

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO „MSW”

 

ZDOBĄDŹ NOWY CIEKAWY ZAWÓD

NAUCZ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE LUDZKIE

 

ORGANIZATOR

WOPR WARSZAWA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, NIP: 521-30-56-323

Jednostka WOPR posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrzny na wykonywanie ratownictwa wodnego. DECYZJĄ Nr 7/2013 DRiOL-NRGW-0272-5/2012

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Ukończone 12 lat (moduł 1), 16 lat (moduł 2), 17 lat (moduł 3)

Legitymacja WOPR w Warszawie (wyrabiana na kursie)

Umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką

 

TERMIN I MIEJSCE

Najbliższe terminy szkoleń (CAŁOŚCIOWYCH I MODUŁOWYCH) ROK 2016

8/RW 18-24 LIPIEC Intensywny WARSZAWA

9/RW 4-12 SIERPIEŃ OBÓZ WAŁCZ >>> SZCZEGÓŁY WAŁCZ 2016

10/RW 22-28 SIERPIEŃ Intensywny WARSZAWA

 

Dokładne godziny oraz miejsce zajęć w kalendarzu.

[KALENDARZ]

 

PROGRAM

Szkolenie trwa 63 godzin jest prowadzone według najnowszych przepisów. Program realizowany jest w formie CAŁOŚCIOWEJ lub MODUŁOWEJ, intensywnie lub weekendowo.

 

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO (CAŁOŚCIOWE)

Szkolenie realizowane jako jeden kurs. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich.

 

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO (MODUŁOWE)

MODUŁ I (OD 12 LAT) – Kształtowanie umiejętności („Młodszy Ratownik WOPR”)

MODUŁ II – Techniki i sprzęt wykorzystywany w ratownictwie („Ratownik WOPR”)

MODUŁ III – Organizacja kąpieliska i pracy ratowników wodnych + egzamin.

 

Szkolenie realizowane modułowo umożliwia rozpoczęcie kursu już od 12 roku życia. Stanowi doskonałą alternatywę dla standardowych zajęć pływackich, naucza samoratownictwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy.

 

do pobrania PDF:

[PROGRAM SZKOLENIA]

 

UPRAWNIENIA DO PRACY

Zawodowym ratownikiem wodnym jest osoba, która ukończyła:

1. szkolenie ratowników wodnych (modułowo lub całościowo),

2. KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY,

3. dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np.: STERNINIK MOTOROWODNY, instruktor pływania, żeglarskie, nurkowe itp.)

 

Ratownik wodny zawodowy, może pracować zarobkowo na pływalniach, kąpieliskach, spływach kajakowych, koloniach, patrolach itp.

 

 

STOPNIE OCHOTNICZE WOPR/MIĘDZYNARODOWE ILS

Absolwenci szkolenia ratowników wodnych mogą ubiegać się o nadanie stopni WOPR, które posiadają akredytacje ILS (Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego). Nadawane są na podstawie godzin kształcenia/praktyk.

> MŁODSZY RATOWNIK WOPR / LIFESAVER JUNIOR (moduł I + 50gk),

> RATOWNIK WOPR / LIFESAVER (moduł II + 150gk),

> RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY, MORSKI, PŁYWALNI (RW + 50h stażu).

 

NOCLEGI

Przykładowe noclegi dla osób spoza Warszawy [NOCLEGI PDF]

 

INFORMACJE

Instruktor WOPR Grzegorz Mieleszko

Tel. 509-012-279, poczta@kursy-WOPR.pl   

Informacje również w biurze Warszawskiego WOPR

Tel. (22) 629-88-11

 

OPŁATY

MODUŁ I – 380zł, MODUŁ II – 400zł, MODUŁ III – 600zł

SZKOLENIE CAŁOŚCIOWE – 1380zł

(Opłata obejmuje: wejście na pływalnie, materiały szkoleniowe, egzamin, wystawienie zaświadczenia „MSW”)

 

ZAPISY

1) Przesłanie zgłoszenia na adres poczta@kursy-WOPR.pl

2) Zaliczka min. 200zł.

 

Nazwa konta: Kursy-WOPR.pl

Numer: 45 1140 2004 0000 3602 5136 6902

Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO (kursanta), NUMER KURSU (z kalendarza)

 

DO POBRANIA:

[ZGŁOSZENIE NA KURS]

 

 

 

. .

 

 

 

 

KONTAKT:

POCZTA@KURSY-WOPR.PL

TEL: 509-012-279

(22) 629-88-11

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

 

SEKCJA SPORTOWA TRENING PŁYWCKI WATERPOLO

 

WAKACYJNY OBÓZ 2016

 

KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

 

 

 

 

KONTAKT:   POCZTA@KURSY-WOPR.PL   TEL: 509-012-279,   (22) 629-88-11

 

Copyright 2008 2016 Administrator. Wszystkie prawa zastrzeżone.