Tytuł: szkolenia Ratownika WOPR

KURSY WOPR > RATOWNIK WOPR

 

 

 Tytuł: Warszawskie WOPR

 

Tytuł: Sekcja Sportowa Warszawskiego WOPR

 

 

 

 

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO „MSW”

 

ZDOBĄDŹ NOWY CIEKAWY ZAWÓD

NAUCZ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE LUDZKIE

 

ORGANIZATOR

WOPR WARSZAWA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, NIP: 521-30-56-323

Jednostka WOPR posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrzny na wykonywanie ratownictwa wodnego. DECYZJĄ Nr 7/2013 DRiOL-NRGW-0272-5/2012

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Ukończone 12 lat (moduł 1), 16 lat (moduł 2), 17 lat (moduł 3, CAŁ)

Legitymacja WOPR w Warszawie (wyrabiana na kursie)

Umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką

 

TERMIN I MIEJSCE

Najbliższe terminy szkoleń (CAŁOŚCIOWYCH I MODUŁOWYCH) ROK 2017

2/RW  1-30 KWIETNIA 2017 Weekendowy WARSZAWA

3/RW 1-7 MAJ (MAJÓWKA) Intensywny WARSZAWA (TYLKO CAŁOŚCIOWY)

4/RW 3-25 CZERWIEC Weekendowy WARSZAWA

5/RW 26 CZERWIEC – 2 LIPIEC Intensywne WARSZAWA

 

Dokładne godziny oraz miejsce zajęć poszczególnych modułów w kalendarzu.

[KALENDARZ]

 

PROGRAM

Szkolenie trwa 63 godzin jest prowadzone według najnowszych przepisów. Program realizowany jest w formie CAŁOŚCIOWEJ lub MODUŁOWEJ, intensywnie lub weekendowo.

 

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO (CAŁOŚCIOWE)

Szkolenie realizowane jako jeden kurs. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich.

 

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO (MODUŁOWE)

MODUŁ I (OD 12 LAT) – Kształtowanie umiejętności („Młodszy Ratownik WOPR”)

MODUŁ II – Techniki i sprzęt wykorzystywany w ratownictwie („Ratownik WOPR”)

MODUŁ III – Organizacja kąpieliska i pracy ratowników wodnych + egzamin. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich modułów.

 

Szkolenie modułowe umożliwia rozpoczęcie kursu już od 12 roku życia. Stanowi doskonałą alternatywę dla standardowych zajęć pływackich, naucza samoratownictwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy.

 

do pobrania PDF:

[PROGRAM SZKOLENIA]

 

UPRAWNIENIA DO PRACY

Zawodowym ratownikiem wodnym jest osoba, która ukończyła:

1. szkolenie ratowników wodnych (modułowo lub całościowo),

2. KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY,

3. dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np.: STERNINIK MOTOROWODNY, instruktor pływania, żeglarskie, nurkowe itp.)

 

Ratownik wodny zawodowy, może pracować zarobkowo na pływalniach, kąpieliskach, spływach kajakowych, koloniach, patrolach itp.

 

 

STOPNIE OCHOTNICZE WOPR/MIĘDZYNARODOWE ILS

Absolwenci szkolenia ratowników wodnych mogą ubiegać się o nadanie stopni WOPR, które posiadają akredytacje ILS (Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego). Nadawane są na podstawie godzin kształcenia/praktyk.

> MŁODSZY RATOWNIK WOPR / LIFESAVER JUNIOR (moduł I + 50gk),

> RATOWNIK WOPR / LIFESAVER (moduł II + 150gk),

> RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY, MORSKI, PŁYWALNI (RW + 50h stażu).

 

NOCLEGI

Przykładowe noclegi dla osób spoza Warszawy [NOCLEGI PDF]

 

INFORMACJE

Instruktor WOPR Grzegorz Mieleszko

Tel. 509-012-279, poczta@kursy-WOPR.pl   

Informacje również w biurze Warszawskiego WOPR

Tel. (22) 629-88-11

 

CO ZABRAĆ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?

1. Legitymacje WOPR lub dwa zdjęcia do legitymacji.

2. Strój do pływania, ręcznik, klapki, czepek itp.

3. Długopis.

 

OPŁATY

MODUŁ I – 380zł, MODUŁ II – 400zł, MODUŁ III – 600zł

SZKOLENIE CAŁOŚCIOWE – 1380zł

(Opłata obejmuje: wejście na pływalnie, materiały szkoleniowe, egzamin, wystawienie zaświadczenia „MSW”)

 

ZAPISY

1) Przesłanie zgłoszenia na adres poczta@kursy-WOPR.pl

2) Zaliczka min. 200zł.

 

Nazwa konta: Kursy-WOPR.pl

Numer: 45 1140 2004 0000 3602 5136 6902

Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO (kursanta), NUMER KURSU (z kalendarza)

 

DO POBRANIA:

[ZGŁOSZENIE NA KURS]

 

 

 

. .

 

 

 

 

KONTAKT:

POCZTA@KURSY-WOPR.PL

TEL: 509-012-279

(22) 629-88-11

 

KURS RATOWNIKA WODNEGO

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

 

SEKCJA SPORTOWA TRENING PŁYWCKI WATERPOLO

 

WAKACYJNY OBÓZ WAŁCZ 2017

 

KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

 

 

 

 

KONTAKT:   POCZTA@KURSY-WOPR.PL   TEL: 509-012-279,   (22) 629-88-11

 

Copyright 2008 2016 Administrator. Wszystkie prawa zastrzeżone.